یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( مطالعه نئوفلابلینیدهای مرز کنیاسین سانتونین در سازند آبدراز، برش روستای حسن کدخدا، مرکز حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: آزاده نوروزیان , محمد وحیدی نیا , عبدالمجید موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه گذر زمانی کنیاسین- سانتونین در 20 متر از رسوبات سازند آبدراز، برش روستای حسن کدخدا در مرکز حوضه رسوبی کپه داغ، بر اساس نئوفلابلینا )فرامینیفرهای کف زی( مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. مرز زمانی کنیاسین- سانتونین بر اساس اولین ظهور گونه اینوسرامید Platyceramus undulatoplicatus در بایوزون Dicarinella concavata IZ در دنیا مشخص میگردد. از جمله گونه های نئوفلابلینای شناسایی شده در این منطقه N.suturalis, N.praerugosa, N.gibbera, N.praecursor, به همراه یک سری نمونه های غیرقابل تشخیص می باشد . اولین ظهور گونه های N.gibbera, N. praecursor شاخص مرز کنیاسین- سانتونین در برش مورد مطالعه است.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, نئوفلابلینا , مرزکنیاسین- سانتونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066662,
author = {آزاده نوروزیان and وحیدی نیا, محمد and عبدالمجید موسوی نیا},
title = {مطالعه نئوفلابلینیدهای مرز کنیاسین سانتونین در سازند آبدراز، برش روستای حسن کدخدا، مرکز حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، نئوفلابلینا ، مرزکنیاسین- سانتونین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه نئوفلابلینیدهای مرز کنیاسین سانتونین در سازند آبدراز، برش روستای حسن کدخدا، مرکز حوضه رسوبی کپه داغ
%A آزاده نوروزیان
%A وحیدی نیا, محمد
%A عبدالمجید موسوی نیا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]