یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند گچال برمبنای روزنداران کف زی در برش راهدار، غرب طبس )

نویسندگان: تیمور منصوری , محمد وحیدی نیا , حسین مصدق , محمد حدادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق میکرو بایواستراتیگرافی سازند گچال در منطقه راهدار، درغرب طبس مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند گچال در این برش 5/292 متر بوده که با یک کنگلومرای قاعده ای به صورت ناپیوسته بر روی سازند راهدار قرار داشته و دارای لیتولوژی سنگ آهک، دولومیت ، ماسه سنگ با میان لایه های نازکی از شیل می باشد. در مطالعه زیست چینه نگاری برش 18 جنس در قالب 3 بایوزون زیستی شناسایی و تفکیک شده که بر این اساس محدوده سنی تورنزئن پسین- ویزئن پسین برای سازند مورد مطالعه پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, سازند گچال, بایواستراتیگرافی, روزن داران کف زی, ویزئن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066663,
author = {منصوری, تیمور and وحیدی نیا, محمد and حسین مصدق and حدادی, محمد},
title = {بایواستراتیگرافی سازند گچال برمبنای روزنداران کف زی در برش راهدار، غرب طبس},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {سازند گچال، بایواستراتیگرافی، روزن داران کف زی، ویزئن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند گچال برمبنای روزنداران کف زی در برش راهدار، غرب طبس
%A منصوری, تیمور
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسین مصدق
%A حدادی, محمد
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]