پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2018-01-03

عنوان : ( بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی )

نویسندگان: حمیدرضا چابکی , منصور قلعه نوی , محسن خطیبی نیا , آرش کریمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت ترقی و بهبود پایداری بتن، تلاش های بسیاری مبنی بر توجه به برخی از مسائل و مشکلات زیست محیطی مرتبط با پسماند بتن صورت پذیرفته است. امروزه مسئله استفاده از مصالح بازیافتی حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده و استفاده مجدد از این مصالح در ساخت بتن مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی اثر افزودن سنگدانه¬ی بدست آمده از تخریب ساختمان قدیمی سنگدانه در تهیه مخلوط بتن مطالعه شده است. هدف از انجام این بررسی تعیین رفتار خمشی، ظرفیت خمشی در تیرهای بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه بازیافتی است. در ساخت نمونه های مورد نظر از سنگدانه بازیافتی به ترتیب با مقدار 0درصد ، 20درصد، 50 درصد و 100 درصد جایگزین سنگدانه طبیعی استفاده شده است. نمونه ها تحت انجام آزمایش خمش چهارنقطه ای استاتیکی بررسی شدند و بعد از 28 روز عمل آوری آمایش شدند. از این رو، با بررسی نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی به بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه بازیافتی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می¬دهد. با افزودن نسبت جایگزین سنگدانه بازیافتی مقدار عرض ترک خوردگی خمشی در وسط دهانه افزایش یافته و با گسترش امتداد ترک تا محل اعمال بار تیر بصورت خمشی گسیخته می¬شود.

کلمات کلیدی

, ظرفیت خمشی, تیرهای بتن مسلح, سنگدانه بازیافتی, ترک خوردگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066681,
author = {حمیدرضا چابکی and قلعه نوی, منصور and محسن خطیبی نیا and کریمی پور, آرش},
title = {بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ظرفیت خمشی، تیرهای بتن مسلح، سنگدانه بازیافتی، ترک خوردگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی
%A حمیدرضا چابکی
%A قلعه نوی, منصور
%A محسن خطیبی نیا
%A کریمی پور, آرش
%J پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2018

[Download]