اندیشه های نوین تربیتی, دوره (13), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (7-37)

عنوان : ( مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) )

نویسندگان: محمد عبداللهی ارفع , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هراقدام اصلاحی در یک نظام آموزشی با چالش¬ها و مشکلات مختلفی روبه¬رو خواهد بود که برای رفع آن مشکلات لازم است منتقدان به یاری دست¬اندکاران آن جریان اصلاحی آمده و با نگاه نقادانه راه را برای مجریان هموار نمایند. جریان موسوم به طرح هوشمندسازی مدارس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با مشکلاتی در اجرا از جمله تعارض با اهداف سند تحول آموزش و پرورش درگیر است که هدف این پژوهش واکاوی این تعارضات با الهام از روش انتقادی هابرماس و با تکیه بر واقعیت های مستخرج از مصاحبه با مسؤولان و مجریان این طرح می‌باشد. بر اساس این تحلیل، تعارض ها در سه حوزه¬ی کارایی نظام آموزشی، گسترش عدالت آموزشی و تربیت عمومی به تصویر کشیده شده است و در انتها تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می‌توان بر اساس دیدگاه‌ هابرماس در رابطه با فناوری، بر این تعارضات فائق آمد و از تبدیل شدن فناوری به ایدئولوژی و عاملی برای سلطه‌گری بر اهداف آموزش و پرورش جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی

, هوشمندسازی مدارس, فناوری آموزشی, سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش, نظریة انتقادی هابرماس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066712,
author = {عبداللهی ارفع, محمد and شعبانی ورکی, بختیار and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and مسعودی, جهانگیر},
title = {مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست)},
journal = {اندیشه های نوین تربیتی},
year = {2018},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-448X},
pages = {7--37},
numpages = {30},
keywords = {هوشمندسازی مدارس، فناوری آموزشی، سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش، نظریة انتقادی هابرماس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست)
%A عبداللهی ارفع, محمد
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A مسعودی, جهانگیر
%J اندیشه های نوین تربیتی
%@ 1735-448X
%D 2018

[Download]