پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2018-01-03

عنوان : ( بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان )

نویسندگان: محمدرضا مرادی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی ‌سنگهای کربناته به‌منظور استفاده بهینه از آنها حائز اهمیت ویژه‌ای است. بسیاری از سازههای مهندسی بر روی این سنگها بناشده‌اند. به همین دلیل ازلحاظ ژئوتکنیکی از اهمیت زیادی برخوردار میباشند. عدم توجه به این ویژگی‌ها و طراحی پروژه‌های مهم، بدون در نظر گرفتن رفتار مهندسی سنگ‌های ساخت گاه سازه موردنظر، منجر به وارد آمدن خسارات زیادی در زمان اجرا و بهره‌برداری از آن می‌گردد. در این پژوهش جهت بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های سازنده تیرگان در شمال شرق ایران، نمونه‌های از نقاط مختلف این سازند برداشت گردید. نمونه‌ها جهت تعیین خصوصیات زمین‌شناسی، مکانیکی و فیزیکی آن‌ها از قبیل آزمایش تک محوره، مقاومت بار نقطه‌ای، مقاومت کششی، سرعت موج طولی و نیز وزن مخصوص خشک و اشباع، تخلخل و غیره به آزمایشگاه منتقل و آزمایش‌های مربوطه بر روی آن‌ها انجام‌شده است. بر اساس نتایج آزمایش‌های به‌دست‌آمده مقادیر مقاومت فشاری تک محوره بین 512/95 تا 204/144 مگا پاسکال و مقادیر مقاومت کششی برزیلین بین 500/6 تا 350/7 مگا پاسکال متغیر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, سنگ‌آهک, خواص ژئوتکنیکی سنگ‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066718,
author = {مرادی, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، سنگ‌آهک، خواص ژئوتکنیکی سنگ‌ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان
%A مرادی, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2018

[Download]