پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2018-01-03

عنوان : ( بررسی تأثیر شاخص دوام بر ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌های آهکی سازند تیرگان )

نویسندگان: محمدرضا مرادی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوام ازجمله ویژگی‌های اساسی سنگ‌ها است و تقریباً در همه پروژه‌های مهندسی که در سنگ اجرا می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از پارامترهای مهم در بررسی رفتار مهندسی توده سنگ بخصوص در سنگ‌های ضعیف مثل آهک‌های هوازده، رس¬ها و شیل¬ها است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که چرخه دوم آزمایش دوام، نشان‌دهنده دوام واقعی است ولی برای ارزیابی دقیق‌تر و مقایسه بین سیکل‌های مختلف دوام سنگ‌ها، ضروری است آزمایش با چرخه‌های بیشتری انجام شود. به همین منظور در این تحقیق، آزمایش دوام را تا ده سیکل ادامه داده‌ایم. در این راستا از 8 نمونه سنگ‌آهک سازند تیرگان استفاده‌شده است. پس از بررسی خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت تراکمی تک‌محوری، بار نقطه¬ای محوری، مقاومت کششی برزیلی، ارتباط بین این پارامترها و شاخص دوام – شکفتگی بررسی‌شده است.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, سنگ‌آهک, شاخص دوام, خصوصیات مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066721,
author = {مرادی, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی تأثیر شاخص دوام بر ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌های آهکی سازند تیرگان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، سنگ‌آهک، شاخص دوام، خصوصیات مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر شاخص دوام بر ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌های آهکی سازند تیرگان
%A مرادی, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2018

[Download]