ادبیات پایداری, دوره (9), شماره (16), سال (2017-9) , صفحات (65-86)

عنوان : ( خوانش نمادگرایی پایداری در مجموعه شعر گنجشک و جبرئیل و الحسین لغة ثانیة )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , حکیمه دانشور , حبییه عزیزی افضلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوانش نمادگرایی پایداری در مجموعه شعر گنجشک و جبرئیل و الحسین لغة ثانیة

کلمات کلیدی

, گنجشک و جبرئیل, الحسین لغة ثانیة, عاشورا, نماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066728,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and دانشور, حکیمه and حبییه عزیزی افضلی},
title = {خوانش نمادگرایی پایداری در مجموعه شعر گنجشک و جبرئیل و الحسین لغة ثانیة},
journal = {ادبیات پایداری},
year = {2017},
volume = {9},
number = {16},
month = {September},
issn = {2008-6881},
pages = {65--86},
numpages = {21},
keywords = {گنجشک و جبرئیل، الحسین لغة ثانیة، عاشورا، نماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانش نمادگرایی پایداری در مجموعه شعر گنجشک و جبرئیل و الحسین لغة ثانیة
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A دانشور, حکیمه
%A حبییه عزیزی افضلی
%J ادبیات پایداری
%@ 2008-6881
%D 2017

[Download]