اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیغی و محیط زیست ایران , 2016-12-20

عنوان : ( بررسی اثرات زیست محیطی حفاری در چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال بر منابع آب و خاک منطقه )

نویسندگان: سیدمحمد موسوی , مرتضی رزم آرا فرزقی , غلامرضا لشکری پور , شکرالله مالگرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی غلظت عناصرآلاینده ها و همچنین تعیین منابع احتمالی این الاینده ها چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال موردمطالعه قرار گرفت به این منظور نمونه برداری ازگل حفاری پساب و پسماندخروجی صورت پذیرفت نمونه های آب و خاک بعدازانتقال به ازمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد توسط روشهای XRF &XRD و ICP-OES مورد انالیز قرارگرفتند نتایج xrd نمونه های خاک پسماند و گل حفاری نشان دهنده وجود باریت هماتیت و هالیت درگل حفار یو نیز مونتموریلونیت به عنوان کانی رسی اصلی درمنطقه می باشد تجزیه و تحلیل داده ها مشخص نمود که شبه فلز آرسنیک درپساب منطقه و فلزات نیکل و جیوه درپسماند منطقه از حدمجاز بالاتر بوده است باتوجه به استفاده باریت بنتونیت و سایرمواد حاوی فلزات سنگین عمده منشا آلودگی درمنطقه مربوط به استفاده ازسیال حفاری درمیدان نفتی می باشد

کلمات کلیدی

, گل حفاری, پسماند, پساب, باریت, میدان نفتی کوپال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066765,
author = {موسوی, سیدمحمد and رزم آرا فرزقی, مرتضی and لشکری پور, غلامرضا and شکرالله مالگرد},
title = {بررسی اثرات زیست محیطی حفاری در چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال بر منابع آب و خاک منطقه},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیغی و محیط زیست ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گل حفاری، پسماند، پساب، باریت، میدان نفتی کوپال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات زیست محیطی حفاری در چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال بر منابع آب و خاک منطقه
%A موسوی, سیدمحمد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A شکرالله مالگرد
%J اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیغی و محیط زیست ایران
%D 2016

[Download]