اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین , 2017-08-17

عنوان : ( تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار Seep/w )

نویسندگان: میثم اکبرزاده , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدلیل نقش موثر سدهای خاکی در تامین نیاز های آبی و نیز ایجاد خطرات بالقوه برای جوامع پایین دست آنها، مسائل مربوط به ایمنی سدهای خاکی ضمن ساخت و نیز دوران بهره برداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مسائل مهمی که در طراحی سدهای خاکی به آن توجه می شود پدیده نشت است که باید به گونه ای کنترل و محدود شود که از اتلاف آب و اثرات نامطلوب ان مانند ابشستگی جلوگیری کند. در این پژوهش به منظور پیش بینی نرخ دبی نشت با استفاده از نرم افزار Seep/w و از مجموعه Geostudio و روش المان محدود پرداخته شده است. برای این منظور از المان های چهار گرهی و مش بندی بسیار کوچک انتخاب شده، بطوری که هر المان ذارای مقیاس واقعی یک متری روی زمین است. ارتفاع هریک از گمانه ها صد متر و بیشترین المان (64278 المان) و بیشترین گره (64573 گره) می باشد. بیشترین مقدار تراوایی در محل محور سد بین 6-10*4.7 , 9-10*1.7 با استفاده از چهار گمانه که در طول مجور سد حفاری شده بدست آمده است. نتایج نشان داد که دبی نشت از پی سد در صورت نبود پرده آب بند در حدود 85410 متر مکعب در سال است. در صورتیکه با وجود پرده آب بند این میزان به حدود 44900 متر مکعب در سال کاهش می یابد که این مقدار نشت برای سد خاکی امری طبیعی است.

کلمات کلیدی

, نشت, سد خاکی, سد دامغان, نرم افزار Seep/w , پرده آب بند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066767,
author = {اکبرزاده, میثم and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار Seep/w},
booktitle = {اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نشت، سد خاکی، سد دامغان، نرم افزار Seep/w ، پرده آب بند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار Seep/w
%A اکبرزاده, میثم
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
%D 2017

[Download]