پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2018-01-03

عنوان : ( ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد )

نویسندگان: مهدی امیری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرونشست زمین به دلیل افت سطح آب های زیرزمینی یکی از مخاطراتی می باشد که دشت مشهد را تحت تاثیر قرار داده است. ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده ی شهر مشهد به دلیل تراکم جمعیت بالا و وجود تاسیسات وسازهایی که دراثر فرونشست زمین ممکن است خسارات جبران ناپذیری را متحمل شوند، حائزاهمیت است. دراین مقاله نرخ فرونشست زمین تعیین شده با استفاده تکنیک تداخل سنجی راداری در محدوده مورد مطالعه به عنوان لایه مخاطره در نظر گرفته شده است. همچنین تراکم چاه های بهره برداری، تراکم جمعیت، تراکم ساختمان ها، کاربری اراضی و شریان های حیاتی مانند خطوط ریلی، شبکه معابر، خطوط اصلی انتقال آب و گاز به عنوان لایه های آسیب پذیری که تحت تاثیر فرونشست زمین قرار دارند، تعیین شده اند. به منظور محاسبه ریسک فرونشست زمین لایه های اطلاعاتی هریک از عوامل در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه شده و با روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) به وزن دهی هرلایه با توجه به اهمیت آن اقدام شده است. درنهایت با بر روی هم قراردادن لایه های اطلاعاتی درنرم افزار(Arc GIS) اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهدگردیده است. نقشه مذکور نشان می دهد که بخش های شمالی و شمال غربی شهر مشهد در مناطق با ریسک زیاد قرارگرفته است.

کلمات کلیدی

, فرونشست زمین, آسیب پذیری, ارزیابی ریسک, تحلیل سلسه مراتبی, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066771,
author = {امیری, مهدی and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرونشست زمین، آسیب پذیری، ارزیابی ریسک، تحلیل سلسه مراتبی، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد
%A امیری, مهدی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2018

[Download]