نفس, دوره (4), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (26-33)

عنوان : ( تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز )

نویسندگان: محسن جعفری , امیر رشیدلمیر , مصطفی داستانی , مهرداد فتحی , سیدعماد علوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرا این تحقیق کاربردی تاثیر تمرینات هوازی بازتوانی بیماران قلبی پس از جراحی بای پس می باشد

کلمات کلیدی

, تبازتوانی قلبی, CABG , آدیپونکتین , رزیستین , مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066779,
author = {جعفری, محسن and رشیدلمیر, امیر and مصطفی داستانی and فتحی, مهرداد and سیدعماد علوی نیا},
title = {تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز},
journal = {نفس},
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-4517},
pages = {26--33},
numpages = {7},
keywords = {تبازتوانی قلبی-CABG -آدیپونکتین - رزیستین -مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز
%A جعفری, محسن
%A رشیدلمیر, امیر
%A مصطفی داستانی
%A فتحی, مهرداد
%A سیدعماد علوی نیا
%J نفس
%@ 2322-4517
%D 2017

[Download]