پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18

عنوان : ( نقش رشته کوه زاگرس در پیدایش و تکوین باد شمال و گردوغبارهای ناشی از آن در خاورمیانه )

نویسندگان: عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی ابتدا پدیده گردوغبار و نحوه شکل گیری و فعالیت آنها در محدوده خاورمیانه مورد توجه قرار خواهد گرفت. سپس جایگاه باد شمال در شکل گیری این پدیده مد نظر قرار گرفته و ساختار باد شمال و نحوه ایجاد توفان های گردوغباری توسط این باد بررسی می گردد. در ادامه سازوکار دینامیکی حاکم در زمان وقوع توفان های گردوغباری تابستانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در این میان نقش مکانیکی رشته کوه زاگرس در پیدایش یک سیستم گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه، با طرح نظریه رادول و هاسکینز (2001) و اصلاح نظریه توسط سیمپسون و همکاران (2015)، ارزیابی می شود. در نهایت نظریه سیمپسون و همکاران (2015) اصلاح گردیده و یک نظریه در رابطه با نحوه شکل گیری باد شمال بر روی خاورمیانه ارائه می شود. بر همین اساس، نشان داده می شود که چگونه رشته کوه زاگرس، در نتیجه واداشت های مکانیکی و گرمایی، در شکل گیری باد شمال و در پی آن رخداد گردوغبار در مقیاس منطقه ای نقش بازی می نماید.

کلمات کلیدی

, رشته کوه زاگرس, باد شمال, توفان گردوغباری, خاورمیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066789,
author = {مفیدی, عباس},
title = {نقش رشته کوه زاگرس در پیدایش و تکوین باد شمال و گردوغبارهای ناشی از آن در خاورمیانه},
booktitle = {پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رشته کوه زاگرس، باد شمال، توفان گردوغباری، خاورمیانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش رشته کوه زاگرس در پیدایش و تکوین باد شمال و گردوغبارهای ناشی از آن در خاورمیانه
%A مفیدی, عباس
%J پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
%D 2017

[Download]