کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمرن، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست , 2018-01-06

عنوان : ( بررسی روند تولید سیمان در کارخانه سیمان و میزان آلاینده های آن جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله بهره برداری مطالعه موردی (کارخانه سیمان قاین) )

نویسندگان: محمد شکوهیان , احسان رحیمی , دعاءنذیر خضیر السعیدی , زهراء عبدالعزیز عبدالکریم المیاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کارخانه سیمان دارای چندین مرحله تولید با فناوری های مختلفی می باشد که در جهت تولید محصول یعنی سیمان با کیفیت و انواع مختلف اقدام می کند.در تولید این نوع ماده لازم برای ساختمان سازی و بسیار از کارهای دیگر نظیر راهسازی و ... مراحلی طی می شود که باعث آلودگی هایی نظیر آلودگی هوا توسط گازهایی نظیر SO2 ،NO ،VOC، CO، CO2و آلودگی خاک و آلودگی آب از طریق مصرف آب در این صنعت می شود که در این مقاله برای مورد مطالعه شده یعنی کارخانه سیمان قاین به طورکامل ارائه شده است. در این مقاله سعی گردیده است که مطالب مورد نیاز ارزیابی اثرات زیست محیطی در محدوده مطالعاتی انجام شده ارائه گردد تا بتوان در پس این مقاله با روش هایی که مورد تایید سازمان EPA(سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا) است کارخانه سیمان قاین را در دوره بهره برداری آن مورد ارزیابی قرار داده و بعد از وزن دهی داده ها بتوان به یک خروجی که قابل عرضه باشد رسید.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: آلاینده, آلودگی هوا , کارخانه سیمان قاین, اثرات زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066792,
author = {شکوهیان, محمد and رحیمی, احسان and السعیدی, دعاءنذیر خضیر and المیاحی, زهراء عبدالعزیز عبدالکریم},
title = {بررسی روند تولید سیمان در کارخانه سیمان و میزان آلاینده های آن جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله بهره برداری مطالعه موردی (کارخانه سیمان قاین)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمرن، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: آلاینده-آلودگی هوا - کارخانه سیمان قاین-اثرات زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تولید سیمان در کارخانه سیمان و میزان آلاینده های آن جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله بهره برداری مطالعه موردی (کارخانه سیمان قاین)
%A شکوهیان, محمد
%A رحیمی, احسان
%A السعیدی, دعاءنذیر خضیر
%A المیاحی, زهراء عبدالعزیز عبدالکریم
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمرن، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
%D 2018

[Download]