هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2018-01-18

عنوان : ( اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات )

نویسندگان: سپیده مجرب مایوان , بهرام عابدی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فعالیت ضد قارچی عصاره¬های گیاهی چای سبز، پوست انار، شاه اسپرم، نعنا فلفلی، بادرنجبویه و بادرشبی بر کنترل رشد قارچ¬های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط با محیط کشت PDA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره چای سبز در تمامی غلظت¬ها، بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر عصاره¬ها داشت و در غلظت 15 و 20 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر به میزان 100% موثر بود. کمترین اثر بازدارندگی در عصاره بادرشبی با غلظت 5 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, درصد بازدارندگی, عصاره چای سبز, عصاره پوست انار, کپک سبز وآبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066801,
author = {مجرب مایوان, سپیده and عابدی, بهرام and مقدم, محمد},
title = {اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درصد بازدارندگی، عصاره چای سبز، عصاره پوست انار، کپک سبز وآبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات
%A مجرب مایوان, سپیده
%A عابدی, بهرام
%A مقدم, محمد
%J هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2018

[Download]