اقتصاد تطبیقی, دوره (2), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (71-97)

عنوان : ( مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , شراره کاوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه¬ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش¬شناسی و روند شکل¬گیری نگرش¬های اصلی در دهه¬های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئو¬¬¬کلاسیکی؛ حداکثر¬سازی، رفتار-عقلایی، روش¬شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی¬های اقتصاد نئو-کلاسیک ریشه در همین مفروضات انعطاف¬نا¬پذیر داشته است. به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایده اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تخلیل‌های جزئی جهت تبیین پیچیدگی¬های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزله یک تابع تولید و بنیان فنی؛ بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی برداشت می¬شود. در این ساختار، بررسی نحوه شکل¬گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه‌حل¬هایی که کار¬گزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیله تئوری انگیزش تحلیل می¬شود. هدف اصلی این مطالعه تئوری انگیزش، تبیین شیوه عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.

کلمات کلیدی

, تئوری انگیزش, کزگزینی, گزمنشی, اطلاعات نامتقارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066813,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and کاوسی, شراره},
title = {مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی},
journal = {اقتصاد تطبیقی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0565},
pages = {71--97},
numpages = {26},
keywords = {تئوری انگیزش، کزگزینی، گزمنشی، اطلاعات نامتقارن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A کاوسی, شراره
%J اقتصاد تطبیقی
%@ 2383-0565
%D 2015

[Download]