همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده , 2018-01-03

عنوان : ( تاثیر سیاستهای مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394 )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , احمد سراداری ترشیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر سیاست¬های مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394 ضعف در تامین عدالت اجتماعی نه تنها نشان دهنده فقر به ویژه در کشورهای در حال توسعه است بلکه یکی از عوامل کند¬کننده رشد اقتصادی نیز محسوب می¬شود. مطالعات مرتبط نشان می¬دهد توزیع نا¬عادلانه درآمد و ثروت در جامعه بروز مشکلات بسیاری در حوزه¬های اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور می¬شود. از این رو یکی از وظایف اقتصادی دولت توزیع مناسب درآمد و ثروت است. دولت¬ها می¬توانند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم نمایند که موجب کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه می¬شود. در این تحقیق با استفاده از روش¬های سری زمانی مدل VAR و VECM و علیت¬گرنجری به بررسی اثر برخی از متغیر¬های کلان مانند تورم، درآمد مالیاتی، مالیات بر کالا¬ها و خدمات، نرخ بیکاری و نسبت کل مالیات بر تولید ناخالص داخلی بر ضریب جینی در ایران طی دوره 1387 تا 1394 به صورت فصلی اندازه¬گیری می¬شود تا نشان دهد سیاست¬های مالیاتی چه ارتباطی با توزیع عادلانه درآمدها طی دوره مورد بررسی داشته¬اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اولا بین متغیرهای ضریب جینی، مالیات بر کالاها و خدمات، نرخ بیکاری و نسبت کل مالیات بر تولید ناخالص داخلی یک رابطه علیت¬گرنجری وجود دارد، و ثانیا یک رابطه مدت بین متغیرهای ضریب جینی و نرخ بیکاری و مالیات بر کالاها و خدمات و سهم کل مالیات از تولید ناخالص داخلی برقرار می¬باشد.

کلمات کلیدی

, عدالت اجتماعی, درآمد مالیاتی, مالیات بر کالاها و خدمات, ضریب جینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066814,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and سراداری ترشیزی, احمد},
title = {تاثیر سیاستهای مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394},
booktitle = {همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {عدالت اجتماعی، درآمد مالیاتی، مالیات بر کالاها و خدمات، ضریب جینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سیاستهای مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سراداری ترشیزی, احمد
%J همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده
%D 2018

[Download]