هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017 , 2017-08-27

عنوان : ( تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی )

نویسندگان: حسین سبزعلی , محمود پسندیده فرد , سیدعلی توکلی صبور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش مشخصات آئرودینامیکی پرتابه‌ای با کالیبر 155 میلی‌متر، با استفاده از کد نیمه تجربی ام دی و شبیه‌سازی عددی، در ماخ 0.76 در زوایای حمله 0 تا 5 درجه موردمطالعه قرارگرفته است. این گلوله، در تأسیسات تونل باد مرکز تحقیقاتی ارتش ایالت متحده آمریکا ساخته‌شده و موردمطالعه تجربی قرارگرفته است. به‌این‌ترتیب با ضرایب به‌دست‌آمده از هر دو روش شبیه‌سازی نیمه تجربی و عددی می‌توان مقایسه‌ای را با داده‌های تجربی ارائه نمود. از علل انتخاب این هندسه در این مطالعه می‌توان به انتشار داده‌های تجربی حاصل از آزمایش تونل باد آن اشاره نمود که نمونه بسیار خوبی جهت صحت سنجی جریان روی پرتابه‌هایی با کالیبر متوسط پایین است. نتایج عددی حاصل از پژوهش حاضر، نشان می‌دهد که مدل¬های آشفتگی K-ε Standard و k-ω SST با داشتن حداقل خطا، به‌عنوان مدل‌های مناسب می¬توانند مورد استفاده قرار گیرند. مقایسه نتایج حاصل از روش عددی و نیمه تجربی با داده‌های تونل باد، تطابق خوب ضریب نیروی عمودی و ضریب گشتاور پیچشی را نشان داد. ضریب نیروی محوری حاصل از روش عددی دارای تطابق خوبی با نتیجه تونل باد بود، درحالی‌که نتیجه حاصل از روش نیمه تجربی 25 درصد بالاتر از مقادیر تونل باد بود.

کلمات کلیدی

, مشخصات آئرودینامیکی, کالیبر 155 میلی‌متر, شبیه‌سازی عددی, کد نیمه تجربی ام دی, تونل باد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066838,
author = {سبزعلی, حسین and پسندیده فرد, محمود and سیدعلی توکلی صبور},
title = {تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017},
year = {2017},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {مشخصات آئرودینامیکی، کالیبر 155 میلی‌متر، شبیه‌سازی عددی، کد نیمه تجربی ام دی، تونل باد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی
%A سبزعلی, حسین
%A پسندیده فرد, محمود
%A سیدعلی توکلی صبور
%J هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017
%D 2017

[Download]