هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017 , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی پرتابه هدایت‌پذیر مادون صوت )

نویسندگان: حسین سبزعلی , محمود پسندیده فرد , سیدعلی توکلی صبور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی یک طرح پرتابه هدایت‌پذیر مادون صوت، با استفاده از کد نیمه تجربی ام دی، در ماخ 0.76 و زوایای حمله مختلف پرداخته‌شده است. این پیکره، در تأسیسات تونل باد مرکز مهندسی، تحقیق و توسعه‌ی تسلیحات ارتش ایالت متحده آمریکا ساخته‌شده و موردمطالعه تجربی قرارگرفته است. در ابتدا به صحت سنجی نتایج به‌دست‌آمده از روش نیمه تجربی با نتایج عددی و تونل باد پرداخته می‌شود و سپس از ام دی برای بررسی اثر پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی پرتابه استفاده می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که افزودن کانارد سبب افزایش ضرایب آئرودینامیکی پرتابه می‌شود. تغییرات ضریب نیروی محوری با تغییر مساحت جانبی بالک کانارد ناچیز است. این در حالیست که تغییر ارتفاع بالک کانارد نسبت به تغییر زاویه انحراف به عقب، تغییر طول وتر و همچنین تغییر فاصله بالک کانارد از دماغه‌ی پرتابه، تأثیر بیشتری بر روی ضرایب نیروی عمودی و گشتاور پیچشی پرتابه دارد.

کلمات کلیدی

, مشخصات آئرودینامیکی, پرتابه هدایت‌پذیر, بالک کانارد, شبیه‌سازی عددی, کد نیمه تجربی ام دی, تونل باد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066841,
author = {سبزعلی, حسین and پسندیده فرد, محمود and سیدعلی توکلی صبور},
title = {بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی پرتابه هدایت‌پذیر مادون صوت},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017},
year = {2017},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {مشخصات آئرودینامیکی، پرتابه هدایت‌پذیر، بالک کانارد، شبیه‌سازی عددی، کد نیمه تجربی ام دی، تونل باد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی پرتابه هدایت‌پذیر مادون صوت
%A سبزعلی, حسین
%A پسندیده فرد, محمود
%A سیدعلی توکلی صبور
%J هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017
%D 2017

[Download]