دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2017-05-11

عنوان : ( بررسی اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویل کاملا مغروق با نرم افزار فلوینت 15 و مقایسه نتایج با روش المان مرزی )

نویسندگان: مجید ایزد فر , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی اجسام در حال حرکت و کاملا غوطه ور در سیال به منظور شناخت اثرات سرعت، انحناء ، ضخامت و زاویه حمله هیدروفویل از سالها پیش و با روشهای مختلف در حال انجام است. روش المان مرزی یکی از شناخته شده ترین و قدیمی ترین این روشهاست. در عین حال در این روش اثرات ویسکوزیته سیال و آشفتگی جریان در نظر گرفته نمی شود. نرم افزارهای محاسباتی سیال مانند فلوئنت علاوه بر رفع این محدودیت، امکان بررسی اثرات چند جانبه مرزها را نیز فراهم کرده اند. این روش بر مبنای مدل الگوریتم فشار ثابت با استفاده از معادلات ناویر استوکس و مدل VOF برای شبیه سازی جریان دوفازی آب و هوا استوار می باشد. مدل آشفتگی در نظر گرفته شده در این تحقیق، مدل آشفتگی رینولدز RSM بوده که دارای دقت بالاتری نسبت به سایر مدلهای آشفتگی می باشد. در این تحقیق، علاوه بر بررسی اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویلهای غوطه ور در نزدیکی سطح سیال و مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج بدست آمده از روش المان مرزی، اثرات کف محدود یعنی زمانیکه جسم در آبهای کم عمق در حال حرکت می باشد نیز بررسی شده است. به منظور اطمینان از صحت روش حل مساله، نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی و روشهای تحلیلی مقایسه و اعتبار سنجی شده است.

کلمات کلیدی

, سطح آزاد, هیدروفویل, عمق محدود, ضرایب آیرودینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066849,
author = {ایزد فر, مجید and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویل کاملا مغروق با نرم افزار فلوینت 15 و مقایسه نتایج با روش المان مرزی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سطح آزاد، هیدروفویل، عمق محدود، ضرایب آیرودینامیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویل کاملا مغروق با نرم افزار فلوینت 15 و مقایسه نتایج با روش المان مرزی
%A ایزد فر, مجید
%A پسندیده فرد, محمود
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
%D 2017

[Download]