چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ریاضی ایران , 2016-09-06

عنوان : ( عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله )

نویسندگان: فهیمه کلاهدوز , فرزاد رادمهر , سیدحسن علم الهدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات نشان می‌دهند که امروزه نظام‌های ارزیابی به ویژه ارزیابی پویا از جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌ی آموزش برخوردارند و به عنوان یک رویکرد نوین در نقش مکمل نظام آموزشی و بهبود کیفیت تدریس، مؤثر می باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابی توانایی دانشجویان در ارتباط با کاربرد یک قضیه مشتق در حل مسأله ریاضی از طریق ارزیابی قلم – کاغذی و ارزیابی پویا مبتنی بر بازخورد، می‌باشد. سؤال ارزیابی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران(2011) طراحی گردید. 35 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور به طور داوطلبانه در این مطالعه حضور داشتند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که اغلب دانشجویان در اعمال شرایط قضیه در حل مسأله‌ی مورد نظر، عملکرد موفقی در ارزیابی قلم – کاغذی نداشته‌اند و عملکرد آن‌ها در ارزیابی پویا بهتر از ارزیابی قلم – کاغذی بوده است. طبق مصاحبه‌ای که با برخی از دانشجویان انجام گرفت، دانشجویان بر این باور بودند که دریافت بازخوردها در مسیر ارزیابی پویا بر نحوه‌ عملکرد آن‌ها مؤثر بوده و این نوع ارزیابی برای آن‌ها جنبه‌ی یادگیری نیز داشته است. لذا بر اساس یافته‌های بدست‌آمده از مطالعه‌ی حاضر می‌توان ادعا نمود که در این مطالعه، ارزیابی پویا نسبت به ارزیابی قلم – کاغذی پتانسیل بررسی دقیق توانایی دانشجویان‌ و آموزش مؤثر برای بهبود عملکرد آن‌ها در ارتباط با موضوع مورد نظر را داشته است و پیشنهاد می‌گردد که در ارتباط با موضوعات دیگر در ریاضیات، کارایی ارزیابی پویا در عملکرد یادگیرندگان مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی قلم – کاغذی, ارزیابی پویا, اثبات, حل مسأله, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066863,
author = {کلاهدوز, فهیمه and رادمهر, فرزاد and علم الهدائی, سیدحسن},
title = {عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ریاضی ایران},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ارزیابی قلم – کاغذی، ارزیابی پویا، اثبات، حل مسأله، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله
%A کلاهدوز, فهیمه
%A رادمهر, فرزاد
%A علم الهدائی, سیدحسن
%J چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ریاضی ایران
%D 2016

[Download]