پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (6), شماره (11), سال (2018-3) , صفحات (65-78)

عنوان : ( کشاورزی در ولایت نیشابور از برآمدن طاهریان تا یورش مغولان )

نویسندگان: حمیدرضا ثنائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ولایت نیشابور از دیرباز یکی از مناطق خوش‌آب‌وهوا و سرسبز شرق ایران بوده و منابع چشمگیر آب آن و خاک مستعدش برای کشت و برز، این ناحیه را به یکی از نواحی مهم کشاورزی در خراسان بدل ساخته بود. کشاورزی در ولایت نیشابور در سده‌های 3ـ6ق یکی از پررونق‌ترین ادوار خویش را تجربه کرد؛ اگرچه در این مدت در اثر عوامل مختلف گاه با فراز و فرود روبه‌رو بوده است. مقالة حاضر با توصیف کشاورزی در ولایت نیشابور و موضوعات مختلف پیرامون آن در این دوره و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، می‌کوشد از تطور کشاورزی در این ولایت و عوامل مؤثر بر آن‌ سخن گوید. نتیجة این بررسی‌ نشان می‌دهد کشاورزی در این ولایت در سدة 3ق دوران اوج خود را طی می‌کرد و با زوال تدریجی آن در سده‌های بعد در اثر عوامل گوناگون، به نازل‌ترین سطح خود در سدة 6ق رسید.

کلمات کلیدی

, کشاورزی, نیشابور, نظام آبیاری, دوره های طاهری, سامانی, غزنوی و سلجوقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066869,
author = {ثنائی, حمیدرضا},
title = {کشاورزی در ولایت نیشابور از برآمدن طاهریان تا یورش مغولان},
journal = {پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران},
year = {2018},
volume = {6},
number = {11},
month = {March},
issn = {2345-2390},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {کشاورزی، نیشابور، نظام آبیاری، دوره های طاهری، سامانی، غزنوی و سلجوقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشاورزی در ولایت نیشابور از برآمدن طاهریان تا یورش مغولان
%A ثنائی, حمیدرضا
%J پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
%@ 2345-2390
%D 2018

[Download]