مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس, دوره (3), شماره (10), سال (2017-12) , صفحات (111-132)

عنوان : ( ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان )

نویسندگان: محسن جان پرور , ارش قربانی سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری صنعتی درآمدزا و با صرفه اقتصادی بسیار مناسب است که با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف به خاطر فقدان آلودگی های زیست محیطی امروز بسیار موردتوجه است. جاذبه های طبیعی هر کشوری در جذب گردشگر نقش بسزایی دارند. از طرفی امروزه نهاد های متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت و در ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. ژئوتوریسم شاخه ای از اکوتوریسم است که در آن گردشگران بازدیدکننده به دنبال مشاهده جاذبه های مورفولوژیکی و طبیعی هستند. از این رو استان هرمزگان یکی از مهمترین سواحل جنوبی ایران به لحاظ گردشگری است و از جاذبه های طبیعی متعدد و بی شماری برخوردار است. از جمله مهمترین ویژگی هایی که این منطقه رابه عنوان یک مکان دارای خصوصیات بارز ژئوتوریسمی معرفی می کند، می توان جنگل های حرا، رودخانه ها و چشمه های فراوان، دریا و سواحل و جزایر متعدد مانند جزیره قشم (تنها منطقه ژئوتوریسمی ثبت شده در یونسکو) و همچنین گنبد های نمکی بی نظیر را نام برد. به طورکلی هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی پتانسیل های طبیعی و فرهنگی و تاریخی استان هرمزگان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات کیفی و از لحاظ گردآوری اطلاعات بر پایه مطالعات و بررسی های کتابخانه ای_ اسنادی و میدانی است.

کلمات کلیدی

, ژئوتوریسم, ساحل, جاذبه های طبیعی, خلیج فارس, هرمزگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066884,
author = {جان پرور, محسن and ارش قربانی سپهر},
title = {ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان},
journal = {مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس},
year = {2017},
volume = {3},
number = {10},
month = {December},
issn = {2008-871x},
pages = {111--132},
numpages = {21},
keywords = {ژئوتوریسم، ساحل، جاذبه های طبیعی، خلیج فارس، هرمزگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان
%A جان پرور, محسن
%A ارش قربانی سپهر
%J مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
%@ 2008-871x
%D 2017

[Download]