هفتمین کنگره بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت , 2016-09-28

عنوان : ( حق، عامل تجلی غدیر در آرمانشهر مهدوی )

نویسندگان: اعظم ایرجی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعلام ولایت در غدیر نقطه عطف ظهور حق در امامت است که با امامت امیرمؤمنان آغاز و با استمرار در فرزندان ایشان به آخرین امام، مهدی موعود، ختم می‌شود و تجلی آن آرمان‌شهر را به‌ظهور می‌رساند. شهری عاری از ظلم و استثمار علمی، عقیدتی، منابع زیست محیطی که در همه زمان‌ها بشر خسته از بی‌عدالتی آن را در ذهن می‌پروراند. و این مهم تحقق نمی‌یابد مگر در پرتو ولایتی که خود حق بوده و هدایت‌گر به حق باشد. این نوشتار برآن است تا هویت حق امام را با تبیین ویژگی‌ خاص امام در خطبه غدیر یعنی «کتاب مبین بودن» به اثبات رساند و آن را منشأ عدالت، رفاه و امنیت معرفی کند که هرچند امیرمؤمنان به دلیل دنیاپرستی برخی افراد نتوانست آن را در زمان خود محقق سازد اما فرزندش مهدی موعود که در خطبه غدیر، او و حکومتش توصیف شده اند پیام‌آور و مجری حق و عدالت و رفاه و امنیت می‌گردد و شهر آرمانی را به‌ظهور می‌رساند.

کلمات کلیدی

, حق, غدیر, آرمانشهر, مهدویت, عدالت, علم امام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066891,
author = {ایرجی نیا, اعظم},
title = {حق، عامل تجلی غدیر در آرمانشهر مهدوی},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حق، غدیر، آرمانشهر، مهدویت، عدالت، علم امام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حق، عامل تجلی غدیر در آرمانشهر مهدوی
%A ایرجی نیا, اعظم
%J هفتمین کنگره بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت
%D 2016

[Download]