جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (67-92)

عنوان : ( رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی بنه سردار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کد ژئوپلیتیک، مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های سیاسی- جغرافیایی مربوط به زیرساخت سیاست خارجی کشور‌ها معرفی کرده اند؛ به‌گونه‌ای که هر کشوری، کدهای متعدد و منحصربه‌فردی را دارد و معمولاً بر اساس وزن ژئوپلیتیک و ماهیت اهدافش این کدها را عملیاتی ‌و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند. هدف این مقاله رمزگشایی از کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران است. در واقع مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که مهمترین کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران کدامند؟ .در این نوشتار کدهای مفروض عراق بیشتر بر اساس ذهنیت دولت بعثی صدام مورد بررسی قرار گرفته است، که مبیّن هدف اصلی تهاجم عراق به ایران است. اغلب، جنگ ایران و عراق را ناشی از زیاده‌خواهی صدام در عهد‌نامه الجزایر دانستند، ولی به نظرمی‌رسد اختلافات مرزی بر سر اروند، یگانه عامل نزاع نیست. وقوع انقلاب در ایران شرایطی را پیش آورد تا صدام تصویر دلخواهش را از انقلاب ایران به کمک برخی از قدرت‌ها به دیگرا‌ن بقبولاند. وی موفق شد تا با بر‌انگیختن حس ناسیونالیسم اعراب آن‌ها را با خود همراه سازد. در حقیقت هدف اصلی صدام دستیابی به اهدافی- نظیر: دست‌یابی به قدرت اول منطقه‌ای، تصرف منابع انرژی خوزستان و ورود به خلیج‌فارس از طریق تسلط بر اروند (غلبه بر تنگناهای ژئوپلیتیک عراق) بودند که در حکم کدهای ‌ژئوپلیتیک ترسیمی و مورد نظر صدام قابل طرح هستند. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر چون کتب، مقالات و گزارش‌های معتبر گردآوری شده است.

کلمات کلیدی

, ایران, عراق, کدهای ژئوپلیتیک , ژئوپلیتیک بازنمایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066903,
author = {زرقانی, سیدهادی and احمدی بنه سردار, ابراهیم},
title = {رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک)},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2017},
volume = {1},
number = {4},
month = {February},
issn = {2476-3136},
pages = {67--92},
numpages = {25},
keywords = {ایران، عراق، کدهای ژئوپلیتیک ، ژئوپلیتیک بازنمایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک)
%A زرقانی, سیدهادی
%A احمدی بنه سردار, ابراهیم
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3136
%D 2017

[Download]