کارگاه های آموزشی و سی و چارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللیی تخصصی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک )

نویسندگان: سعید علیقلی , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه یک روش سریع و ساده، اما با دقت بالا در تعیین آنالیز مدال سنگ ها ارائه شده است. برای این منظور آنالیز مدال سه نمونه سنگ آذرین (مونزوگرانیت نطنز، گرانودیوریت تکاب و دیوریت نطنز) با استفاده از نرم افزار JMicroVision بر روی تصاویر روبش شده از مقاطع نازک این سنگ ها تعیین شد. با توجه به پیچیدگی های بافتی و همگنی مقاطع نازک این سنگ ها بخش های معرف مقاطع مشخص شده و سپس سری تصاویر دارای هم پوشانی به منظور ایجاد تصاویر معرف از نمونه های مورد مطالعه تهیه گردید. سپس تصاویر روبشی جهت آنالیزهای بعدی وارد محیط نرم افزاری شد. خطاهای همراه با روش های سنتی که ناشی از خستگی و بی تجربگی کاربر بوده، در روش حاضر بسیار کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, نالیز مدال, نقطه شماری, پتروگرافی, آنالیز تصویری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066922,
author = {علیقلی, سعید and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک},
booktitle = {کارگاه های آموزشی و سی و چارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللیی تخصصی علوم زمین},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {نالیز مدال، نقطه شماری، پتروگرافی، آنالیز تصویری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک
%A علیقلی, سعید
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J کارگاه های آموزشی و سی و چارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللیی تخصصی علوم زمین
%D 2016

[Download]