اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری , 2017-02-07

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر فروش مجازی )

نویسندگان: نرگس کرمانی , مجتبی پورسلیمی , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت مشتریان اصلی و کلیدی یک شرکت ، می تواند نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های آن داشته باشد. قطعا عواملی مانند ارتباطات موفق پایدار با مشتریان و تبلیغات موثر، در رفتار خرید مشتریان نقش بسزایی دارد. رفتار خرید شامل مراحل تصمیم گیری برای خرید و سپس عمل به خرید و استفاده از محصول خریداری شده است. این مقاله باهدف بررسی تاثیر تبلیغات موثر بر رفتار خرید مشتری با نقش میانجی گری ارتباط موفق با مشتری در صنعت چرم طراحی شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی تحلیلی و مبتنی بر تحلیل ماتریس کوواریانس با استفاده از الگوی مدلیابی معادلات ساختاری است. - داده های موردنیاز با 396 پرسشنامه از مشتریان مجموعه چرمیران درمشهد جمع آوری شده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد تبلیغات، با تاثیر بر ارتباط با مشتری، رفتار خرید مصرف کننده را به نحو مطلوبی مشخص نموده است و تاثیر قابل توجهی در رسیدن هر مجموعه به موفقیت دارد.

کلمات کلیدی

, عوامل حیاتی, فروش مجازی, موفقیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066924,
author = {نرگس کرمانی and پورسلیمی, مجتبی and رحیم نیا , فریبرز},
title = {بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر فروش مجازی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عوامل حیاتی،فروش مجازی،موفقیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر فروش مجازی
%A نرگس کرمانی
%A پورسلیمی, مجتبی
%A رحیم نیا , فریبرز
%J اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]