مهندسی عمران شریف, دوره (33), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (51-59)

عنوان : ( شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM) )

نویسندگان: دانیال رضازاده عیدگاهی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، از روش عددی اجزاء مجزا جهت شبیه‌سازی مخلوط ماسه و خرده لاستیک استفاده شده است. بدین منظور، چندین نمونه شامل ماسه‌ی تمیز و مخلوط با درصد خرده‌لاستیک‌های ۱۰\٪، ۲۰\٪، ۳۰\٪، و ۵۰\٪ در نظر گرفته شده و رفتار آن‌ها تحت بارگذاری تنش‌های همه‌جانبه‌ی ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، و ۴۰۰ کیلوپاسکال و بارگذاری فشاری انحرافی مطالعه شده است. شبیه‌سازی‌ها در فضای دوبُعدی با کد D‌I‌S‌C انجام و دانه‌ها به‌صورت دایره در نظرگرفته شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش درصد خرده‌لاستیک، سختی نمونه‌ها کاهش یافته است، در صورتی که با توجه به شکل دایروی ذرات، مقاومت برشی مخلوط تا اختلاط ۳۰\٪، افزایش و سپس کمی کاهش یافته است. همچنین، با افزایش سطح تنش، مدول سختی اولیه‌ی نمونه‌ها کاهش داشته است. سپس نتایج شبیه‌سازی‌ها با نتایج کارهای آزمایشگاهی مقایسه شده است، که نشان از تطابق خوب میان روندهای مشاهده‌شده در رفتار مکانیکی نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده و واقعی در آزمایشگاه است.

کلمات کلیدی

, مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک, رفتار مکانیکی, روش اجزاء مجزا (D‌E‌M)؛ شبیه‌سازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066968,
author = {رضازاده عیدگاهی, دانیال and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM)},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2017},
volume = {33},
number = {2},
month = {August},
issn = {****-0020},
pages = {51--59},
numpages = {8},
keywords = {مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک; رفتار مکانیکی; روش اجزاء مجزا (D‌E‌M)؛ شبیه‌سازی عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM)
%A رضازاده عیدگاهی, دانیال
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J مهندسی عمران شریف
%@ ****-0020
%D 2017

[Download]