ششمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران , 2014-05-14

عنوان : ( استراتژی هوشمندی رقابتی و توسعه آموزش عالی فرامرزی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , الهام برومند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر، فراگرد جهانی شدن به میزان زیادی نظام آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آن را تحت تأثیر قرار داده است. علم و فناوری و فعالیت‌های مربوط به آن، بیش از هر فعالیت دیگری، خصلت جهانی و بین‌المللی پیدا کرده است. رسالت دانشگاه‌ها در فراگرد جهانی شدن این است که با اتخاذ رویکردی آینده‌محور، خود را در تعامل بیشتری با محیط فراملی خود قرار داده و با آن هم‌راستا شوند. توسعه آموزش عالی فرامرزی به سیاست‌گذاری راهبردی برای بهبود فعالیت‌های عمده مانند پژوهش و آموزش نیاز دارد. ورود به عرصه فراملی مستلزم آن است که دانشگاه‌ها به طور دائم کیفیت عملکرد و جایگاه خود را در مقایسه با دیگر مؤسسات مشابه مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء خود را فراهم نمایند. هوشمندی رقابتی این ابزار را در اختیار قرار می‌دهد. این رویکرد از طریق آگاهی از وضعیت رقبا و محیط رقابتی به افزایش توان تصمیم‌گیری‌های دقیق و مؤثر منجر خواهد شد. نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله منابعی هستند که می‌توانند در فرایند هوشمندی رقابتی مورد استفاده قرار گیرند. در مقاله حاضر هوشمندی رقابتی به عنوان یکی از رویکردهای مؤثر بر توسعه آموزش عالی به خصوص در عرصه فراملی مورد مداقه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, توسعه آموزش عالی, استراتژی هوشمندی رقابتی, رتبه‌بندی, آموزش عالی فرامرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066998,
author = {رحیم نیا , فریبرز and برومند, الهام},
title = {استراتژی هوشمندی رقابتی و توسعه آموزش عالی فرامرزی},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه آموزش عالی، استراتژی هوشمندی رقابتی، رتبه‌بندی، آموزش عالی فرامرزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراتژی هوشمندی رقابتی و توسعه آموزش عالی فرامرزی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A برومند, الهام
%J ششمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
%D 2014

[Download]