پژوهش های مدیریت منابع انسانی, دوره (9), شماره (4), سال (2018-8) , صفحات (75-100)

عنوان : ( کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم )

نویسندگان: احمد اله یاری بوزنجانی , فریبرز رحیم نیا , محمدعلی انصاری , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن و عوامل شکل‌دهنده آن با جهت‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای شغلی منابع انسانی بود. برای این منظور، با استفاده از "روش تحقیق موضوعی قرآن کریم" به بررسی مجموعه‌ای از آیات قرآنی مرتبط پرداخته شد و مفهوم جهادی‌بودن و عوامل موثر بر آن، از بطن آن‌ها استخراج گردید. یافته‌ها نشان داد، جهادی‌بودن مفهومی است که ویژگی‌های آن در قالب مولفه‌هایی دوازده‌گانه و ابعادی چهارگانه‌ با عناوین آرمان‌خواهی، ایثارگری، فرح‌بخشی و خردورزی انعکاس یافته است. افزون بر این، مشخص شد که ریشه‌های شکل‌گیری و تقویت این مفهوم در توکل، یقین‌مندی و ارزش‌محوری افراد نهفته است که در این میان، توکل و یقین‌مندی افراد ضمن تاثیر پذیرفتن از ارزش‌محوری آن‌ها، در تعامل با یکدیگر موجب تقویت جهادی‌بودن آن‌ها می‌شوند. به عنوان یک نتیجه کلی، منابع انسانی جهادی عبارت هستند از از کارکنانی باانگیزه که در محیط کاری خود، منشاء اثر بوده و آرمان‌خواهانه و با تکیه بر تعقل و خردورزی، در راه تحقق اهدافی ارزشی، ایثارگرانه تلاش می‌کنند

کلمات کلیدی

, جهادی‌بودن, ایثارگری, آرمان‌خواهی, فرح‌بخشی, خردورزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067001,
author = {اله یاری بوزنجانی, احمد and رحیم نیا , فریبرز and محمدعلی انصاری and مرتضوی, سعید},
title = {کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم},
journal = {پژوهش های مدیریت منابع انسانی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {August},
issn = {2008-8254},
pages = {75--100},
numpages = {25},
keywords = {جهادی‌بودن; ایثارگری; آرمان‌خواهی; فرح‌بخشی; خردورزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم
%A اله یاری بوزنجانی, احمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A محمدعلی انصاری
%A مرتضوی, سعید
%J پژوهش های مدیریت منابع انسانی
%@ 2008-8254
%D 2018

[Download]