اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی , 2017-10-11

عنوان : ( مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظی مکننده های خطی درجه دوم با فرایند پخش جهشی )

نویسندگان: محمدحسین فتوحی بافقی , سهراب عفتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حل مسایل کنترل بهینه تصادفی همواره محققین به دنبال روش هایی هستند که شرایط لازم و حتی کافی به منظور بهینگی این مسایل را نتیجه دهد که به عنوان مثال می توان روش همیلتونین- زاکوبی-بلمن را نام برد. یکی از پرکاربردترین مسایل کنترل بهینه تصادفی، تنظیم کننده های خطی می باشند که کاربردهای فراوانی در ریاضیات مالی و مهندسی مدرن دارند. در این گونه مسایل، سیستم مورد بررسی به فرم خطی به همراه یک جمله تصادفی و تابع عملکرد به فرم درجه دوم می باشد. جمله تصادفی معمولا یک حرکت براونی و یا در حالت کلی یک فرایند لوی می باشد. در این پژوهش مسایل تنظیم کننده های خطی به همراه یک فرایند پخش جهشی بررسی و شرایط لازم برای بهینگی این مسایل ارایه می گردد

کلمات کلیدی

, معادلات همیلتونین, زاکوبی, بلمن کنترل بهینه تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067052,
author = {فتوحی بافقی, محمدحسین and عفتی, سهراب},
title = {مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظی مکننده های خطی درجه دوم با فرایند پخش جهشی},
booktitle = {اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {معادلات همیلتونین- زاکوبی-بلمن کنترل بهینه تصادفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظی مکننده های خطی درجه دوم با فرایند پخش جهشی
%A فتوحی بافقی, محمدحسین
%A عفتی, سهراب
%J اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
%D 2017

[Download]