Spektrum Iran, شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (49-62)

عنوان : ( Die lehre der assyrischen Christen im Iran )

نویسندگان: Tahereh Hajebrahimi , ولی عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسیحیان آشوری در ایران تاریخ بسیار پیچیده و در عین حال طولانی دارند. از نظر تاریخی می توان گفت آشوریان ایران یکی از کهن ترین اجتماعات مسیحی در شرق محسوب می شوند. آنان به احتمال زیاد از سده نخست میلادی و در زمان پارت ها وارد بخش هایی از امپراطوری ایران شده اند. ادسا نخستین مرکز اجتماع و فعالیت آشوریان به حساب می آید. به مرور زمان از ادسا به سایر نواحی از جمله عراق، لبنان و سوریه روی آوردند. در قرون وسطی ارومیه در ایران مرکز اصلی آشوریان بود، اما پس از جنگ های جهانی اول و دوم از آنجا به بخش های دیگر ایران مثل خوزستان، همدان، کرمان شاه و تهران مهاجرت کردند. امروزه در کشورهای دیگر از قبیل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز حضور دارند. آشوریان بنیان گذاری کلیسای خود را به قدیس توماس (یکی از حواریون دوازده گانه) نسبت می دهند. با این حال در سده پنجم میلادی پس از اینکه نسطوریوس در شوراهای کلیسایی محکوم شد، پیروان او در بیزانس مجال تبلیغ و فعالیت پیدا نکردند. بنابراین به سوی شرق و ازجمله ادسا روی آوردند. از همان زمان آشوریان مترادف با نسطوریان شد. در نتیجه در عصر حاضر نیز مراد از آشوریان ایران همان نسطوریان هستند.

کلمات کلیدی

, مسیحیان آشوری , نسطوریوس, ایران, یعقوبیه, عراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067064,
author = {Tahereh Hajebrahimi and عبدی, ولی},
title = {Die lehre der assyrischen Christen im Iran},
journal = {Spektrum Iran},
year = {2017},
number = {3},
month = {September},
issn = {0934-358X},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {مسیحیان آشوری ، نسطوریوس، ایران، یعقوبیه، عراق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Die lehre der assyrischen Christen im Iran
%A Tahereh Hajebrahimi
%A عبدی, ولی
%J Spektrum Iran
%@ 0934-358X
%D 2017

[Download]