بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید, دوره (28), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (331-349)

عنوان : ( ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن )

نویسندگان: اکرم اسماعیلی اول , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین یارانه بهینه تخصیص داده شده از طرف دولت به شرکت های جمع آوری و بازیابی محصولات برگشتی است. دولت به عنوان رهبر در مدل دو سطحی، به منظور دستیابی به حداقل نرخ جمع آوری، به ازای هر واحد محصول جمع آوری شده توسط شرکت ها، به آن ها یک واحد یارانه می پردازد و در تلاش است تا یارانه پرداختی خود را کمینه کند. شرکت ها به عنوان پیرو، مراکزی را به منظور جمع آوری و بازیابی محصولات، تاسیس کرده و محصولات را از مشتریانی که مالک آن ها هستند، در ازای پرداخت مبلغی جمع آوری می کنند. مشتریان می توانند با توجه به مبلغ پیشنهاد شده توسط این شرکت ها، در مورد واگذاری محصولات خود تصمیم گیری کنند. هدف پیرو، بیشینه کردن سود خود با توجه به درآمدهای ناشی از بازیابی و هزینه های ناشی از ایجاد مراکز جمع آوری وبازیابی، حمل ونقل و همچنین مالیات بر کربن است. مدل طراحی شده با استفاده از دو روش شمارش کامل و ابتکاری و برای داده های واقعی برگرفته از شهر مشهد، حل شده است.

کلمات کلیدی

, لجستیک معکوس, مکان یابی تسهیلات, برنامه ریزی دوسطحی, مالیات بر کربن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067117,
author = {اسماعیلی اول, اکرم and دهقانیان, فرزاد},
title = {ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن},
journal = {بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید},
year = {2018},
volume = {28},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-4870},
pages = {331--349},
numpages = {18},
keywords = {لجستیک معکوس، مکان یابی تسهیلات، برنامه ریزی دوسطحی، مالیات بر کربن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن
%A اسماعیلی اول, اکرم
%A دهقانیان, فرزاد
%J بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
%@ 2008-4870
%D 2018

[Download]