زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (10), شماره (17), سال (2018-3) , صفحات (153-174)

عنوان : ( انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان )

نویسندگان: علی عبداللهی نژاد , علی ایزانلو , اعظم استاجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهشهای معناشناختی با موضوع چندمعنایی، اغلب به ارائه معانی مختلف یک واژه بسنده می شود. این پژوهش با محور قرار دادن یکی از سؤالات اصلی حوزه چندمعنایی، مبنی بر یافتن پاسخ به این سؤال که چگونه معانی مختلف یک چندمعنا ساخته می شود، به این نتیجه می رسد چندمعنایی بر پایه دانش غیرزبانشناختی مفاهیم (فیزیکی و غیرفیزیکی) مفاهیم استوار است و تلاش می کند تا با تحلیل معانی مختلف نان، انگیزشهای معناساز یا همان ابعاد مختلف و تأثیرگذار در شکل گیری معانی یک واژه چندمعنا (در اینجا نان) را مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش با بررسی واژه نان در پیکره بی جن خان و 18 لغتنامه معتبر زبان فارسی به دست آمده اند. نتایج حاصل، حاکی از آن است که هفت انگیزش معناساز (ظاهر، ارزش، تعامل، خوردن، مالکیت، مقدار و مکان) در ساخت معانی مختلف نان نقش دارند که از این تعداد، به ترتیب، دو انگیزه تعامل با نان و ارزش آن، دارای بالاترین بسامد بوده است.

کلمات کلیدی

, چندمعنایی, انگیزش معناساز, شبکه معناساز, نان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067142,
author = {عبداللهی نژاد, علی and ایزانلو, علی and استاجی, اعظم},
title = {انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2018},
volume = {10},
number = {17},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {153--174},
numpages = {21},
keywords = {چندمعنایی، انگیزش معناساز، شبکه معناساز، نان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان
%A عبداللهی نژاد, علی
%A ایزانلو, علی
%A استاجی, اعظم
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2018

[Download]