دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست , 2017-09-15

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز )

نویسندگان: مهدی محمدتقی پورمقدم , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ابراهیم شریفی تشنیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خواص مهندسی سنگ های ساختگاه پروژه های مهمی نظیر تونل و سد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم توجه با این ویژگی ها و طراحی پروژه های مهم، بدون در نظر گرفتن رفتار مهندسی سنگ های ساختگاه سازه مورد نظر، منجر به وارد آمدن خسارات زیادی در زمان اجرا و بهره برداری از آن می گردد. در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات مهندسی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر حفر تونل انتقال آب سولدوز نمونه های حاصل از حفر گمانه در اعماق مختلف جهت تعیین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی آنها از قبیل آزمایش تک محوره، مقاومت بار نقطه ای، مقاومت کششی، سرعت موج طولی و نیز وزن مخصوص خشک و اشباع، تخلخل و غیره به آزمایشگاه منتقل و آزمایشات مربوطه بر روی آنها انجام شده است. بر اساس نتایج آزمایشات بدست آمده مقادیر مقاومت فشاری تک محوره بین 559 / 50 تا 498 / 182 مگا پاسکال متغییر می باشد. در ادامه مقادیر بدست آمده از این آزمایشات مورد تجزیه و تحلیل مهندسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, گرانیتوئید, خواص ژئوتکنیکی سنگ ها, تونل سولدوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067185,
author = {محمدتقی پورمقدم, مهدی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and شریفی تشنیزی, ابراهیم},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرانیتوئید، خواص ژئوتکنیکی سنگ ها، تونل سولدوز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز
%A محمدتقی پورمقدم, مهدی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A شریفی تشنیزی, ابراهیم
%J دومین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست
%D 2017

[Download]