جستارهای نوین ادبی, دوره (49), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (79-106)

عنوان : ( تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی )

نویسندگان: مریم وافی ثانی , محمدجعفر یاحقی , خدایی شریف اف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش کوشیده است به این سوالات اساسی پاسخ دهد: 1- نظامی در نخستین اثرش که نتیجه عزلت و ریاضت و گشت و گذار در عالم دل و اولین تجربه شاعری وی به حساب می آید، دربارل عدالت، سیاست و آیین کشورداری چگونه اظهار نظر کرده است؟ 2- مفاهیم اندیشۀ ایرانشهری از مسیر چه منابعی به ذهن و زبان او اه یافته است؟

کلمات کلیدی

, مخزن الاسرار, اندیشه ایرانشهری, دادگری, وزارت, دین و پادشاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067279,
author = {مریم وافی ثانی and یاحقی, محمدجعفر and خدایی شریف اف},
title = {تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2017},
volume = {49},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {79--106},
numpages = {27},
keywords = {مخزن الاسرار، اندیشه ایرانشهری، دادگری، وزارت، دین و پادشاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی
%A مریم وافی ثانی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A خدایی شریف اف
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2017

[Download]