ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت , 2017-11-21

عنوان : ( تخمین فشار منفذی و تنش‌های برجا در یکی از میادین نفتی جنوب ایران )

نویسندگان: امیر معصومی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , امید سعیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فشار منفذی به صورت فشار سیال داخل حفرات سازند تعریف می‌شود که به عنوان فشار سازند شناخته می‌شود. زمانی که فشار منفذی با فشار هیدرواستاتیک برابر باشد فشار منفذی به صورت نرمال است. آگاهی از این فشار برای هزینه‌های حفاری، ایمنی چاه و پیشگیری از خطرات احتمالی ضروری است. در طول مراحل اکتشاف پیش‌بینی فشار منفذی می‌تواند برای ارزیابی عواملی از جمله مهاجرت سیال سازند و یکپارچگی پوش سنگ مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تعیین مقدار و جهت تنش‌های برجا در میادین نفتی از اهمیت ویژه ای جهت عملیات حفاری، تکمیل و نگهداری چاه برخوردار است. حوادث احتمالی از عدم آگاهی تنش‌های برجا را می‌توان به ناپایداری چاه، مچالگی لوله جداری، فوران چاه، شکستگی‌های برشی و افزایش هزینه‌های حفاری اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات لاگ‌های پتروفیزیکی برای سازند آهکی مورد مطالعه، میزان فشار منفذی توسط رابطه ایتون اندازه‌گیری شد. سپس با داشتن لاگ دانسیته برای عمق مورد نظر و روابطه ارائه شده پیشین برای این مخزن سایر پارامترهای مورد نیاز برای تعیین تنش‌های برجا از قبیل مدول یانگ استاتیک و ضریب پواسون محاسبه گردید و در نهایت یک مدلی از پارامترهای ژئومکانیکی برای عمق مورد نظر شامل تنش‌های افقی حداقل و حداکثر، تنش‌قائم و فشار منفذی ارائه گردید

کلمات کلیدی

, سازند آهکی, تنش‌های برجا, فشار منفذی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067287,
author = {معصومی, امیر and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and امید سعیدی},
title = {تخمین فشار منفذی و تنش‌های برجا در یکی از میادین نفتی جنوب ایران},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند آهکی، تنش‌های برجا، فشار منفذی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین فشار منفذی و تنش‌های برجا در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
%A معصومی, امیر
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A امید سعیدی
%J ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
%D 2017

[Download]