کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی , 2017-10-24

عنوان : ( تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی و حوزوی و دانشگاهی در آن )

نویسندگان: وحید ارشدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از انتشار کتاب ارزشمند «اقتصادنا»، اثر شهید سیّد محمّد باقر صدر -ره-، قابلیت‌های مکتب اقتصادی اسلام در مقابل سایر مکاتب مهم و مشهور اعمّ از سرمایه‌داری و سوسیالیستی مشخص گردید. طرح دیدگاه این اندیشمند دینی، اقتصاددانان مسلمان علاقه مند به علم دینی را بر آن داشت تا به سمت تولید علم اقتصاد اسلامی حرکت کنند؛ امّا در طی این دوران، آنچه احساس می شود، آثار علمی منتشر شده در حوزه مطالعاتی مذکور در قالب مقالات پژوهشی و ترویجی و کتب دانشگاهی و حوزوی نتوانسته است تقاضای مؤثر و فراگیری در جامعه ی مسلمین ایجاد کرده و هنوز این سؤال در ذهن بخش قابل توجهی از جامعه ی علمی، مدیران و مردم مسلمان درباره وجود یا عدم وجود اصل اقتصاد اسلامی وجود دارد که نشان‌دهنده ی وجود حلقه های مفقوده در این مسیر است. در این مقاله تلاش گردیده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این موضوع تبیین گردد که علاقه-مندان اقتصاد اسلامی، نباید فقط در مقام تولید ادبیات علم اقتصاد -اسلامی- برآیند، بلکه با در نظر گرفتن یک فرآیند برای حل مسائل اقتصادی جامعه ی مسلمین و نقش ظرفیت سرمایه انسانی در حوزه و دانشگاه در این فرآیند به گونه‌ای مسیر حرکت خود را طراحی نموده که به قابل استفاده بودن ادبیات اقتصاد اسلامی در اداره جامعه مسلمین منجر شود به گونه ای که در بخش های مختلف اقتصادی جامعه برای یافته های اقتصاد اسلامی تقاضای مؤثر ایجاد شود. در پایان مقاله الگوی تولید علم اقتصاد در جامعه مسلمین در حوزه دولت‌های غیر سکولار و جایگاه سرمایه انسانی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, علم اقتصاد اسلامی, علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین, روش شناسی, سرمایه علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067302,
author = {ارشدی, وحید},
title = {تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی و حوزوی و دانشگاهی در آن},
booktitle = {کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علم اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین، روش شناسی، سرمایه علمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی و حوزوی و دانشگاهی در آن
%A ارشدی, وحید
%J کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
%D 2017

[Download]