14th International Industrial Engineering Conference , 2018-02-07

عنوان : ( بهینه سازی منابع تامین انرژی در ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی )

نویسندگان: فرزانه پارسیان , بابک رضائی خبوشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به دلیل افزایش نگرانی در رابطه با آلودگی های زیست محیطی، گرم شدن زمین و همچنین کاهش ذخایر سوختهای فسیلی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت ویژه ایی پیدا کرده اند. جایگزینی وسایل نقلیه الکتریکی به جای وسایل نقلیه سوختی یکی از گزینه هایی هستند که جهت کاهش نیاز به سوخت فسیلی و کاهش آلودگی زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته اند. البته پذیرش عمومی چنین سیستم هایی نیازمند داشتن زیرساختهای مهمی است. زیرساختهایی که علاوه بر راحتی استفاده و تامین کیفیت مطلوب بتوانند در تمامی شرایط تقاضای بار موجود را برآورده سازند. ایستگاه های شارژ خودرو الکتریکی از اصلی ترین زیرساخت الزم به شمار می آیند. سیستم این ایستگاه ها می تواند ترکیبی از انرژیهای تجدیدپذیر، شبکه برق شهری و سیستم های ذخیره ساز انرژی باشد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی جهت بهینه سازی اندازه منابع تامین انرژی یک ایستگاه شارژ سریع خودرو الکتریکی که دارای سه منبع تامین انرژی شامل سیستم تولید انرژی خورشیدی، برق شهری و سیستم ذخیرهساز انرژی است، ارائه میگردد؛ به طوری که عالوه بر کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی ایستگاه شارژ و کاهش وابستگی ایستگاه شارژ به شبکه برق شهری بتوان تمامی تقاضاهای رسیده را پاسخ داد

کلمات کلیدی

ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی؛ بهینه سازی؛ بانک باتری؛ انرژی خورشیدی؛ برق شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067386,
author = {پارسیان, فرزانه and رضائی خبوشان, بابک},
title = {بهینه سازی منابع تامین انرژی در ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی},
booktitle = {14th International Industrial Engineering Conference},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی؛ بهینه سازی؛ بانک باتری؛ انرژی خورشیدی؛ برق شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی منابع تامین انرژی در ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی
%A پارسیان, فرزانه
%A رضائی خبوشان, بابک
%J 14th International Industrial Engineering Conference
%D 2018

[Download]