تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (8), شماره (14), سال (2016-6) , صفحات (29-55)

عنوان : ( نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه )

نویسندگان: علی باغدار دلگشا , عباس سرافرازی , هما زنجانی زاده اعزازی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش پردازش های دینی در طرح مسأله مطالبات اجتماعی زنان ایرانی در دوره تاریخی مشروطه است در این نگارش به بررسی مطالبه حق تحصیل برای زنان و نقش پردازش های دینی در طرح و به نتیجه رسیدن برخی از آن مطالبات پرداخته شده است منبع شاخص در این پژوهش مطبوعات دوره مشروطه است دلیل اهمیت و توجه به مطبوعات در این تحقیق در پژوهش حاضر اسنادی و با استفاده از دو فن تحلیل محتوا و بافت موقعیت کلمات می باشد این پژوهش به ثمر رسیدن اصلی ترین مطالبه اجتماعی زنان در دوره مشروطه و نقش استفاده از روایات و پردازش های دینی به عنوان حلقه واسط میان طرح مطالبات اجتماعی و تحقق مسأله حق تحصیل برای زنان در دوره مشروطه را نشان می دهد .

کلمات کلیدی

, زنان, مطالبات , مشروطه , حق تحصیل , پردازش های دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067396,
author = {باغدار دلگشا, علی and سرافرازی, عباس and زنجانی زاده اعزازی, هما and وکیلی, هادی},
title = {نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه},
journal = {تاریخ نامه ایران بعد از اسلام},
year = {2016},
volume = {8},
number = {14},
month = {June},
issn = {2251-757x},
pages = {29--55},
numpages = {26},
keywords = {زنان، مطالبات ، مشروطه ، حق تحصیل ، پردازش های دینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه
%A باغدار دلگشا, علی
%A سرافرازی, عباس
%A زنجانی زاده اعزازی, هما
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
%@ 2251-757x
%D 2016

[Download]