مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (443-450)

عنوان : ( مطالعه عددی تأثیر ضریب نرخ دمش گاز بر مشخصات کاویتی در جریان سوپرکاویتاسیون گازدهی شده )

نویسندگان: محمدرضا عرفانیان عبدی طوسی , محمد مقیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان سوپرکاویتاسیون گازدهی شده بر روی یک مدل پرتاب های در شرایط پایدار با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی در نرم افزار تجاری سی اف ایکس و بکارگیری مدل آشفتگی کی اُمگا اس اس تی و تکنیک حجم سیال به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. به منظور صحت سنجی مدل عددی، ابعاد کاویتی گازدهی شده حاصل از نتایج شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی موجود، مقایسه و دقت حل عددی مشخص شده است. نتایج عددی نشان می دهد که در یک عدد فرود ثابت و با افزایش ضریب نرخ دمش گاز، ابعاد کاویتی گازدهی شده در ابتدا افزایش یافته و پس از رسیدن به یک مقدار بحرانی تقریباً ثابت می ماند. همچنین مشاهده شده است که در کاویتی های بزرگتر، اثر نیروی جاذبه موجب انحراف قسمت انتهایی کاویتی به سمت بالا می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش ضریب نرخ دمش گاز، الگوی خروج گاز از انتهای کاویتی از حالت جت بازگشتی به حالت گردابه دوقلو تبدیل می شود. تغییرات ضریب نرخ دمش گاز بر حسب طول کاویتی تابعی از عدد فرود جریان کاویتاسیونی بوده و مقدار بحرانی ضریب نرخ دمش گاز بر حسب عدد فرود جریان به صورت خطی افزایش پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, جریان دوفازی, سوپرکاویتاسیون گازدهی شده, الگوی خروج گاز, ضریب نرخ دمش گاز, طول کاویتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067400,
author = {عرفانیان عبدی طوسی, محمدرضا and مقیمان, محمد},
title = {مطالعه عددی تأثیر ضریب نرخ دمش گاز بر مشخصات کاویتی در جریان سوپرکاویتاسیون گازدهی شده},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {2},
month = {February},
issn = {1027-5940},
pages = {443--450},
numpages = {7},
keywords = {جریان دوفازی، سوپرکاویتاسیون گازدهی شده، الگوی خروج گاز، ضریب نرخ دمش گاز، طول کاویتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عددی تأثیر ضریب نرخ دمش گاز بر مشخصات کاویتی در جریان سوپرکاویتاسیون گازدهی شده
%A عرفانیان عبدی طوسی, محمدرضا
%A مقیمان, محمد
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]