رشد فناوری, دوره (14), شماره (53), سال (2017-9) , صفحات (1-8)

عنوان : ( خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , محمد امین ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فضای کسب و کار و اقتصاد دانش‌محرک امروز مفاهیمی چون سازمان‌های دانش‌بنیان، دانش‌محور و دانش‌محرک جایگاهی خاص دارند. یکی از نیازهای اساسی چنین سازمان‌هایی آن است که بدانند حداکثر کاری که سازمان می‌تواند انجام دهد چقدر است؟ و در یک موقعیت مشخص، چه حالتی می‌تواند کاردهی یک سازمان را به حداکثر مقدار خود برساند تا با استفاده از این آگاهی بتوانند در تغییر و واکنش به تغییرات محیطی موفق باشند. برای رسیدن به این هدف‌ها، نه تنها خودآگاهی فردی بلکه خودآگاهی سازمانی و روش‌های رسیدن به خودآگاهی سازمانی می‌تواند بسیار سودمند باشد و ابزارهائی را در اختیار مدیران سازمان‌های دانش‌محرک قرار دهد که به موفقیت آن‌ها در فضای کسب و کار امروز جهانی کمک کند. این خودآگاهی می‌تواند در قالب داشبورد مدیریتی نیز نمایش داده شود. در این مقاله تلاش شده است ضمن تشریح مفهوم خودآگاهی سازمانی و مفاهیم مرتبط با آن، مهم‌ترین روش‌های ارزیابی اثربخشی و کارآیی سازمانی به‌عنوان ابزارهایی برای رسیدن به خودآگاهی سازمانی معرفی شوند. در این راستا الگوئی برای رسیدن به خودآگاهی سازمانی موسوم به شاخص کل اثربخشی سازمانی معرفی می‌گردد که با استفاده از آن می‌توان ضمن تشخیص موقعیت، مسیر حرکت سازمان بر مبنای آگاهی را نیز تصحیح کرد و با پایش مستمر و آگاهانه اقدامات طراحی شده و اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف سازمانی را تشخیص و با تکیه برخودآگاهی سازمانی، مزیت‌های رقابتی سازمان را توسعه داد.

کلمات کلیدی

, دانش‌محرک, دانش‌بنیان, خودآگاهی سازمانی, اثربخشی, پایش سازمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067450,
author = {ملک زاده, غلامرضا and محمد امین ملک زاده},
title = {خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان},
journal = {رشد فناوری},
year = {2017},
volume = {14},
number = {53},
month = {September},
issn = {1735-5486},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {دانش‌محرک، دانش‌بنیان، خودآگاهی سازمانی، اثربخشی، پایش سازمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان
%A ملک زاده, غلامرضا
%A محمد امین ملک زاده
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2017

[Download]