سومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوز , 2017-10-25

عنوان : ( بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در شترهای مراتع سرخس )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , سجاد نجفی مصلح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: بروسلوز یک بیماری باکتریایی مشترک بین انسان و دام (زئونوز) است، که دارای اهمیت فراوان جهانی می‌باشد. این بیماری طیف وسیعی از پستانداران شامل انسان، گاو، گوسفند، شتر، بز، خوک، جوندگان و پستانداران دریایی را مبتلا می‌کند. بروسلوز هم از جنبه بهداشت عمومی و هم از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. خسارات اقتصادی ناشی از ابتلا به بروسلا در گله آلوده شترعلاوه بر حذف دام شامل مواردی چون نازایی ، کاهش تولید شیر و سقط جنین می‌باشد. شتر از گونه‌های حساس به بروسلوز می باشد, شتر ها به وسیله یکی از گونه‌های اصلی بروسلا یعنی بروسلا آبورتوس یا بروسلا ملی‌تنسیس آلوده می شوند , با توجه به اینکه مصرف محصولات لبنی تهیه شده از شیر شتر روز به روز در حال افزایش می باشد ,هدف از این بررسی پایش بروسلوز در شتر های مراتع سرخس بوده است. روش بررسی: از یکصد نفر از شترهای مراتع سرخس پس از ثبت مشخصات (سن ، جنس ) با اخذ نمونه خون کامل از ورید وداج نمونه گیری شد.سپس نمونه ها در مجاور یخ خشک به آزمایشگاه مرکز تشخیص دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید. سرم از خون کامل جدا سازی گردید نمونه ها با آزمایش های سرولوژی شامل رزبنگال ، رایت و 2ME مورد بررسی قرار گرفتند.. نتایج: بررسی سرولوژیک تمامی نمونه های اخذ شده از شترها مورد آزمایش منفی گردید. بحث و نتیجه گیری: بررسی هایی در کشور از پایش بروسلوز در گله های شتر صورت گرفته است که برخی از مطالعات نشان دهنده آن است که برخورد نزدیک گوسفند و بز با شتر ها می تواند شیوع و ابتلا گله های شتر را در صورت آلوده بودن گوسفند ها و بز ها در گله های شتر ایجاد نماید.. در این بررسی شترها و گوسفندان ادر یک مرتع مشترک چرا می کردند و با توجه به اینکه سیاست ها و برنامه های کنترلی بروسلوز در این گله ها ی گوسفند به خوبی اجرا می شد ، همین امر بدر سلامت و منفی شدن تست های سرولوژی در شتر های نمونه گیری شده در مراتع سرخس می تواند موثر بوده باشد..سایر مطالعات سرولوژی و مولکولی انجام شده در کشور حاکی از مثیت بودن گله های شتر در سایر مناطق مختلف کشور می باشد. نظر به اینکه شیر شتر به صورت صنعتی تهیه و فراوری و پاستوریزه نمی شود و عموم مردم به صورت خام فراورده های لبنی شتر را مصرف می کنند. این امر می تواند زنگ خطر شیوع تب مالت را در سطح جوامع شهری و روستایی مصرف کننده شیر ولبنیات تهیه شده از شیر شتر افزایش دهد به همین خاطر الحاق برنامه پایش بروسلوز در شترها به برنامه کشوری پیشگیری از بروسلوز در گله های دامی توصیه می شود که این مهم می تواند نقش کلیدی در کنترل تب مالت در جمعیت های انسانی ایفا کند.

کلمات کلیدی

, بروسلوز, شتر, شیر, سرخس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067455,
author = {محمدی, غلامرضا and نجفی مصلح, سجاد},
title = {بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در شترهای مراتع سرخس},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوز},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {بروسلوز، شتر، شیر، سرخس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در شترهای مراتع سرخس
%A محمدی, غلامرضا
%A نجفی مصلح, سجاد
%J سومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوز
%D 2017

[Download]