کنفرانس بین المللی غناوری ومدیریت انرژی ،چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران با رویکرد انرژی،ایمنی ومحیط زیست , 2018-01-30

عنوان : ( شناسایی چرخش رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده های نفتی بااستفاده از مدل مارکف سوئیچینگ )

نویسندگان: حبیبه ابراهیمی , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه باعث تغییر در رفتار سرمایه¬گذاران می¬شود، می¬تواند منجر به پیدایش رژیم¬های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. بازار سهام فرآورده¬های نفتی یکی از این بازارها است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی چرخش رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده¬های نفتی بااستفاده از مدل مارکف ¬سوئیچینگ است. برای بررسی بازار ایران، داده¬های شاخص روزانه سهام فرآورده¬های نفتی ازاول بهمن ماه 1390تا بیست و ششم بهمن ماه 1395 مورد استفاده قرار گرفته ¬است. برای تخمین مدل مارکف سوئیچینگ از دو نرم¬افزار Eviews و Oxmetrics استفاده شده است. نتایج به¬دست آمده از این مدل در مورد نرخ بازدهی روزانه، وجود سه وضعیت یا رژیم رکود شدید، رکود ملایم و رونق را برای این بازار ارائه می¬دهد که دوران رکود نسبت به دوران رونق از احتمال پایداری بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, بازار سهام فرآورده¬های نفتی, چرخش رژیم, مارکف سوئیچینگ, نرخ بازده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067459,
author = {ابراهیمی, حبیبه and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {شناسایی چرخش رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده های نفتی بااستفاده از مدل مارکف سوئیچینگ},
booktitle = {کنفرانس بین المللی غناوری ومدیریت انرژی ،چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران با رویکرد انرژی،ایمنی ومحیط زیست},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار سهام فرآورده¬های نفتی،چرخش رژیم، مارکف سوئیچینگ، نرخ بازده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی چرخش رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده های نفتی بااستفاده از مدل مارکف سوئیچینگ
%A ابراهیمی, حبیبه
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J کنفرانس بین المللی غناوری ومدیریت انرژی ،چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران با رویکرد انرژی،ایمنی ومحیط زیست
%D 2018

[Download]