دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2018-02-13

عنوان : ( تظاهرات و نشانه های درماتولوژیک بیماری های اندوکراین در سگ ها و گربه ها: گزارش چند بیمار و مرور مطالعات انجام شده )

نویسندگان: جواد خوش نگاه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد زیادی از هورمون ها بر پوست، مو و ضمایم جلدی تأثیر می گذارند. همچنین، به این دلیل که پوست، محل متابولیسم و تأثیر بسیاری از استروئیدهاست، به عنوان ارگانی اندوکراین مطرح است. در سگ ها و گربه ها بسیاری از بیماری های اندوکراین عمدتاً تظاهر جلدی دارند. مقاله حاضر در دو بخش (گزارش چند بیمار و نیز مروری بر متون و مطالعات صورت پذیرفته) اختصاصاً به نشانه ها و تظاهرات درماتولوژیک (جلدی) کمبود یا بیش بود هورمون ها در سگ ها و گربه ها پرداخته است. در این خصوص هورمون های تیروئیدی، کورتیزول، هورمون رشد و هورمون های جنسی مورد بررسی قرار گرفته اند. کلمات کلیدی: درماتولوژی، اندوکراین، کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، پرکاری غده فوق

کلمات کلیدی

, درماتولوژی, اندوکراین, کم کاری تیروئید, پرکاری تیروئید, پرکاری غده فوق کلیوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067464,
author = {خوش نگاه, جواد},
title = {تظاهرات و نشانه های درماتولوژیک بیماری های اندوکراین در سگ ها و گربه ها: گزارش چند بیمار و مرور مطالعات انجام شده},
booktitle = {دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {درماتولوژی، اندوکراین، کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، پرکاری غده فوق کلیوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تظاهرات و نشانه های درماتولوژیک بیماری های اندوکراین در سگ ها و گربه ها: گزارش چند بیمار و مرور مطالعات انجام شده
%A خوش نگاه, جواد
%J دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2018

[Download]