جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (23), سال (2017-4) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایه‌ی داده‌های ماهواره‌ای )

نویسندگان: پروین میری ممرآبادی , علیرضا راشکی , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرات معلق در هوا نقش مهمی در توازن انرژی زمین و جو ایفا می‌کنند و به عنوان یک عامل مهم در تعیین تغییرات آب و هوایی شناخته می‌شوند. هر ساله طوفان‌های گرد‌و‌غبار اثرات مخربی بر روی سلامت، مزارع، تاسیسات و اکوسیستم‌ها می‌گذارند. خراسان از جمله مناطقی است که به شدت تحت تاثیر این پدیده قرار دارد و بادهای ۱۲۰ روزه سیستان از عوامل تشدید‌‌کننده این پدیده بخصوص در مناطق شرقی می‌باشد. یکی از راه‌های مطالعه‌ی این پدیده روش‌های سنجش از دوری می‌باشد. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار بر پایه داده‌های ماهواره‌ای در منطقه‌ی شرق خراسان انجام پذیرفته‌ است. در این پژوهش جهت مطالعه‌ی ذرات معلق جو، از شاخص‌های UVAI،AAOD و AOD استفاده شده است. برای این منظور از داده‌های سنجنده‌ی TOMS بر روی ماهواره‌ی Nimbus ۷ در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۳ و بر روی ماهواره‌ی Earth probe در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ و از داده‌های سنجنده OMI بر روی ماهواره‌ی Aura از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ استفاده شده است. نتایج این پژوهش روند صعودی این شاخص‌ها را در طی سال‌های‌ ۲۰۱۴-۱۹۷۸ نشان می‌دهد.‌ همین‌طور شاخص UVAI بیشترین میزان ذرات معلق را در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ و شاخص‌های AAOD و AOD بیشترین میزان ذرات معلق را در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, شاخص‌های گرد‌و‌غبار, شرق خراسان, سنجنده‌ی TOMS, سنجنده‌ی OMI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067470,
author = {میری ممرآبادی, پروین and راشکی, علیرضا and سپهر, عادل},
title = {بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایه‌ی داده‌های ماهواره‌ای},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {23},
month = {April},
issn = {2322-1682},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {شاخص‌های گرد‌و‌غبار; شرق خراسان; سنجنده‌ی TOMS; سنجنده‌ی OMI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایه‌ی داده‌های ماهواره‌ای
%A میری ممرآبادی, پروین
%A راشکی, علیرضا
%A سپهر, عادل
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2017

[Download]