جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (21), سال (2017-6) , صفحات (175-190)

عنوان : ( بررسی تغییرات زمانی بارش‌های پوششی و فرا رفتی مبتنی بر کدهای داده‌های همدیدی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) )

نویسندگان: الهام عابدینی , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نوع ابر و مقدار بارش ابرها از مواردی است که کمتر در کارهای پژوهشی به آن پرداخته می‌شود لذا در این پژوهش با استفاده از فن دی کد کردن داده‌های سینوپ شش ایستگاه هواشناسی استان خراسان جنوبی ویژگی‌های اقلیمی و روند بارش‌های پوششی و فرا رفتی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد بارش‌های پوششی، فرا رفتی و مخلوط در استان خراسان جنوبی در دو فصل پاییز و زمستان مشابه یکدیگر و درصد بارش‌های پوششی، فرا رفتی و مخلوط فصل تابستان تفاوت زیادی با دیگر فصول دارد. بیشینه بارش‌های فرا رفتی در بیرجند در ماه‌های می تا اکتبر، در بشرویه در ماهای می تا جولای، در فردوس در ماه‌های می و ژوئن، در قاین در ماه‌های مارس تا نوامبر، در نهبندان در ماه‌های آوریل تا نوامبر و در طبس در ماه‌های می تا سپتامبر رخ می‌دهد و ایستگاه‌های بیرجند، قاین و نهبندان که ارتفاع از سطح دریای بالاتری نسبت به سه ایستگاه دیگر دارند بیشتر بارش‌های تابستانه آن‌ها از نوع فرا رفتی است.

کلمات کلیدی

, بارش‌های فرا رفتی, بارش‌های پوششی, داده‌های سینوپ, استان خراسان جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067483,
author = {عابدینی, الهام and موسوی بایگی, محمد},
title = {بررسی تغییرات زمانی بارش‌های پوششی و فرا رفتی مبتنی بر کدهای داده‌های همدیدی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {21},
month = {June},
issn = {2322-1682},
pages = {175--190},
numpages = {15},
keywords = {بارش‌های فرا رفتی، بارش‌های پوششی، داده‌های سینوپ، استان خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات زمانی بارش‌های پوششی و فرا رفتی مبتنی بر کدهای داده‌های همدیدی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)
%A عابدینی, الهام
%A موسوی بایگی, محمد
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2017

[Download]