کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی , 2018-02-07

عنوان : ( الگوریتم کارا برای چندپخشی ویدئو بر اساس SDN )

نویسندگان: محمد ابراهیم پور , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربردهای جریانی چندرسانه‌ای نیازمندی‌های ویژه‌ای به کیفیت سرویس دارند که برای فراهم آوردن کیفیت سرویس در دو دهه اخیر معماری‌های مختلفی مورد بررسی قرارگرفته‌اند، اما هیچ ‌کدام به‌ صورت کامل موفق نبوده‌اند و پیاده‌سازی جهانی نشده‌اند، شبکه نرم‌افزار محور معماری جدید شبکه است که با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد به ‌تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است. روش چندپخشی پیشنهادی بر اساس شبکه نرم‌افزار محور است که برای ایجاد یک درخت چندپخشی و ارسال و تحویل بسته‌های ویدئو از منبع ویدئو به اعضای گروه چندپخشی استفاده می‌شود. الگوریتم پیشنهادی در مرحله¬ی ایجاد درخت علاوه بر اینکه وزن یال (پهنای باند) را در نظر می‌گیرد وزن نود (ظرفیت پردازش سوئیچ) را نیز در نظر می‌گیرد، همچنین محدودیت‌های پهنای باند باقی‌مانده، تأخیر و نرخ گم‌شدن بسته برای مسیرهای منتهی به هر سوئیچ بر روی درخت تشکیل‌شده، در هر بار اجرای الگوریتم بررسی شده و درصورتی‌که در میانه راه نقض شود مسیر موردنظر ادامه نمی‌یابد. این الگوریتم از ترکیب الگوریتم‌های جستجوی کوتاه‌ترین مسیر Dijkstra و الگوریتم حریصانه A* به‌دست‌آمده است که برای چندپخشی و همچنین متناسب شدن با پخش محتوای چندرسانه‌ای سعی در بهبود کیفیت سرویس ویدئو دارد، برای رسیدن به این هدف معیارهای کارایی مثل گذردهی، تأخیر و نرخ گم‌شدن بسته‌ها را برای تعداد کاربران مختلف برای الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم‌های ارائه‌شده در این زمینه با استفاده از ابزار شبیه‌سازی Mininet اندازه‌گیری می‌کنیم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد با توجه به اینکه الگوریتم پیشنهادی فقط مسیرهایی را در نظر می‌گیرد که محدودیت‌های کیفیت سرویس ویدئو را ارضا می‌کند درنتیجه عملکرد بهتری از خود نشان می¬دهد

کلمات کلیدی

, شبکه‌های نرم‌افزار محور, چندپخشی ویدئو, الگوریتم مسیریابی, مسیریابی چندپخشی, Mininet
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067512,
author = {ابراهیم پور, محمد and حسینی سنو, سیدامین},
title = {الگوریتم کارا برای چندپخشی ویدئو بر اساس SDN},
booktitle = {کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی},
year = {2018},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شبکه‌های نرم‌افزار محور، چندپخشی ویدئو، الگوریتم مسیریابی، مسیریابی چندپخشی، Mininet},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم کارا برای چندپخشی ویدئو بر اساس SDN
%A ابراهیم پور, محمد
%A حسینی سنو, سیدامین
%J کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
%D 2018

[Download]