التیام, دوره (4), شماره (1), سال (2018-3) , صفحات (65-94)

عنوان : ( رهیافتهای تزریق داخل مفصلی در اسب )

نویسندگان: سمانه قاسمی , علیرضا رعایت جهرمی , کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علیرغم پیشرفت روشهای درمانی در استئوآرتریت در چند سال اخیر، استفاده از تزریقات داخل مفصلی هنوز هم رایجترین روش به منظور کاهش درد و لنگش در اسب مبتلا به استیٔوآرتریت است. همچنین اخذ مایع مفصلی و انجام بی حسی داخل مفصلی ارزشمندترین ابزارها به منظور تشخیص بالینی استئوآرتریت و سایر آسیبهای مفصلی است. اگر چه کاربرد تزریقات داخل مفصلی با هدف تشخیص یا درمان، نیازمند تجهیزات اندک است اما انجام رهیافت های صحیح تزریق داخل مفصلی مستلزم درک کامل آناتومی اندامها، مهارت های فردی و تجربیات بالینی است. در این مقاله، برخی از رهیافت های تزریقات داخل مفصلی ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, اسب, مفصل, تزریق, داخل مفصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067518,
author = {قاسمی, سمانه and علیرضا رعایت جهرمی and سرداری, کامران},
title = {رهیافتهای تزریق داخل مفصلی در اسب},
journal = {التیام},
year = {2018},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2423-5695},
pages = {65--94},
numpages = {29},
keywords = {اسب، مفصل، تزریق، داخل مفصلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافتهای تزریق داخل مفصلی در اسب
%A قاسمی, سمانه
%A علیرضا رعایت جهرمی
%A سرداری, کامران
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2018

[Download]