بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2015-03-03

عنوان : ( ارائه یک الگوریتم بهینه سازی با ترکیب الگوریتمهای کلونی مورچگان و بهینه سازی مبتنی بر تدریس - یادگیری )

نویسندگان: اقدس مقدادی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو مورد از الگوریتمهای کاربردی در حوزه بهینه سازی، الگوریتمهای کلونی مورچگان و بهینه سازی مبتنی بر تدریس- یادگیری می- باشد. در الگوریتم کلونی مورچگان تبادل اطلاعات بدون وجود هیچ ساختارکنترلی متمرکزی، صرفا بر پایه یک ارتباط غیر مستقیم از طریق نشانه گذاری بنا شده است. این الگوریتم عملکرد مناسبی داشته اما از سرعت همگرایی پایینی برخوردار است. در مقابل الگوریتم مبتنی بر تدریس- یادگیری از سرعت بالایی برخوردار بوده و علاوه بر وجود یک هدایت مرکزی در فاز معلم، از یک روش مستقیم نیز جهت تبادل اطلاعات در فاز شاگرد استفاده میکند. در این مقاله ایده ترکیب این دو الگوریتم، جهت بهره گیری همزمان از مزایای وجود یک هدایت مرکزی در کنار تبادل اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم اعضاء مطرح و با ترکیب سری این دو روش یک جهت حل مسایل بهینه سازی در فضای پیوسته پیشنهاد شده است. جهت ارزیابی TLBO-ACOR الگوریتم جدید با نام اختصاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این ارزیابی، CEC این الگوریتم از تعدادی از توابع استاندارد پایه و توابع محک 2005 و همچنین افزایش چشمگیر سرعت در رسیدن به جواب بهینه سراسری TLBO-ACOR نشان دهنده کارایی قابل قبول الگوریتم توابع استاندارد پایه میباشد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, الگوریتم کلونی مورچگان, الگوریتم مبتنی بر تدریس- یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067530,
author = {مقدادی, اقدس and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {ارائه یک الگوریتم بهینه سازی با ترکیب الگوریتمهای کلونی مورچگان و بهینه سازی مبتنی بر تدریس - یادگیری},
booktitle = {بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهینه سازی، الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم مبتنی بر تدریس- یادگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک الگوریتم بهینه سازی با ترکیب الگوریتمهای کلونی مورچگان و بهینه سازی مبتنی بر تدریس - یادگیری
%A مقدادی, اقدس
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2015

[Download]