اولین سمینار کنترل و بهینه سازی , 2017-10-11

عنوان : ( ارایه الگوریتم بهینه سازی ATLBO )

نویسندگان: اقدس مقدادی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جدید ترین الگوریتمهای بهینه سازی مبتنی بر جمعیت الگوریتم مبتنی بر تدریس- یادگیری است. این الگوریتم با الهام از پروسه تدریسدر کلاس درس مطرح و با توجه به عملکرد مناسب و مزایای آن تبدیل به یک ابزار کاربردی در حوزه بهینه سازی شده است. در این مقاله جهت بهبود کارایی این الگوریتم مدلسازی تبادل اطلاعاتبین دانشآموزان کلاسبر اساسروشنشانه گذاری در کلونی مورچه ها و ایجاد یک حافظه گسترده به جای ارتباط مستقیم دو همکلاسی ارایه و منجر به بهبود قابل توجه سرعت و دقت الگوریتم شده است. این الگوریتم بر روی 11 تابع محکاستاندارد ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, الگوریتم مبتنی بر تدریس- یادگیری, الگوریتم کلونی مورچگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067534,
author = {مقدادی, اقدس and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {ارایه الگوریتم بهینه سازی ATLBO},
booktitle = {اولین سمینار کنترل و بهینه سازی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهینه سازی، الگوریتم مبتنی بر تدریس- یادگیری، الگوریتم کلونی مورچگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه الگوریتم بهینه سازی ATLBO
%A مقدادی, اقدس
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J اولین سمینار کنترل و بهینه سازی
%D 2017

[Download]